Första UFO:t?

Första UFO:t?

När finns den första observationen av ett UFO egentligen beskrivet i historien? Detta är i grunden en definitionsfråga. Vad som anses var en dokumentation och om det kan ses som en indikation på att det är ett UFO människan försökt beskriva. En av de klart äldsta upptäckterna skall ha gjorts i Kina i Hunan provinsen. Dessa målningar av UFO liknande karaktär skall vara 47.000 år gamla. Ser man till modern tid och 1900-talet finns det en klar händelse med en amerikansk pilot vid namn Kenneth Arnold. Denna amatörpilot såg vad som senare skulle komma att kallas ”unidentified flying object” och detta kan sägas vara startskottet för begreppet UFO. En del forskare menar att Kenneth Arnold blivit misstolkad och felciterad och att det inte alls handlat om några ”oidentifierbara flygande objekt” utan att han tydligt såg cylindriska farkoster. Oavsett vad det var Kenneth Arnold såg den sommardagen den 24:e juni år 1947 – kom det att förändra en hel värld – samt människans syn på vad som kan finnas gömt bakom molnen. Kopplingen mellan året 1947 i USA och det tidigare året 1946. Inrapporterade observationer i Sverige, Norge och Finland – fenomenet ”spökraketer” – rör det sig om en militär kapplöpning mellan USA och forna Sovjetunionen i att uppfinna nya militära flygvapen. Eller var det rymdskepp?

dante