Allt om UFON

Allt om UFON

UFO står för Unidentified Flying Object, eller på svenska oidentifierat flygande objekt. Det betyder helt enkelt ett flygande föremål som man inte lyckats identifiera. Det kan handla om ett djur, ett annat lands flygplan, pyroteknik, eller något helt annat. Vanligast är dock att man använder förkortningen UFO när man talar om rymdskepp som sägs komma från andra planeter. UFON kopplas ofta ihop med utomjordingar och mystik. Begreppet myntades av det amerikanska flygvapnet under 1950-talet och vetskapen om sådana observationer kallas för ufologi. Ufologin och forskningen inom detta ämnesområde kom igång som starkast under 1950-talet, efter händelsen i Roswell i USA år 1947. Det är en av de mest omskrivna UFO-incidenterna någonsin. Det som hände var, enligt utsago, att ett rymdskepp med utomjordingar kraschade på en åker några mil norr om staden Roswell i New Mexico den 5:e juli 1947; därefter tog amerikanska myndigheter, bland annat CIA, snabbt hand om vraket för att sedan tysta ner vittnena. Allt kan såklart vare en bluff, men vem vet?

Vad är UFON?

Det amerikanska flygvapnet utför undersökningar för att ta reda på vad de UFON som rapporteras in egentligen är. Det har visat sig att det vanligaste, vilket uppgår till cirka 27,6%, är astronomiska fenomen som liknar objekt för det mänskliga ögat. På andra plats kommer luftfarkoster, och på tredje plats kommer satelliter. Några andra vanliga observationer är väderballonger, eller rena fantasier. Det finns också de observationer som man inte lyckats utreda vidare.

UFON och ufologi i Sverige

I Sverige var Försvarsmakten från 1940-talet fram tills mitten av 1970-talet ansvariga för att ta emot och utreda rapporter om UFON. Sedan lades ansvaret över på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som har en UFO-handläggare. Innan 1970-talet fanns också ett antal fristående små organisationer av frivilliga som jobbade med ufologi i Sverige. Dessa gick då tillsammans och bildade riksorganisationen UFO-Sverige.

dante