Internationella UFO-sällskap

Internationella UFO-sällskap

Över hela världen samlas UFO entusiaster i olika internationella UFO-sällskap för att delge observationer, kunskap och socialisera med varandra. Vill man bli medlem i Sverige finns det egentligen endast ett alternativ – svenska UFO-sällskapet. Kan man tänka sig ansöka om medlemskap utomlands är USA det land i världen där det finns fler UFO-föreningar, sällskap och organisationer än något annat land. Var dock uppmärksam på att det även kan finnas religiösa inslag i en del av dessa UFO-sällskap. Ett av de äldsta och största UFO- nätverken världen över är amerikanska MUFON. Etablerades redan 1969, finns representerade i flertalet länder, deras forskning ämnar vara objektiv och vetenskapligt baserad. Finansieras genom donationer och medlemskapsintäkter. Det finns tre olika alternativ för medlemskap där det billigaste endast kostar 495 SEK årligen. MUFON tillhandahåller television, nyhetsbrev och filmer åt alla medlemmarna.

Svenska UFO-sällskapet ligger förmodligen de flesta entusiaster i Sverige närmast till hands. Det drivs i formen av en rikstäckande organisation med medlemmar från norr till söder. Inget medlemskap behövs för att rapportera in UFO-fenomen utan detta kan göras direkt över webben. Dock går det inte att vara anonym rapportör. Personuppgifter krävs för att skriva in rapporten. Mycket av arbetet som Riksorganisationen UFO-Sverige gör är att undersöka, analysera och utreda påstådda UFO händelser. Stundtals ger sig sällskapet ut på turné i Sverige för att samla in, uppmärksamma och informera allmänheten om deras verksamhet. Ordförande Claes Svahn anser att behovet av få berätta om oförklarliga händelser ofta endast delges till närmast anhöriga och vänner. Kanske på grund av rädslan av att inte bli tagen på allvar. Inte speciellt underligt eftersom ca 95% av alla UFO-fenomen har en naturlig förklaring enligt Claes Svahn. Allt som lyser i skyn – är alltså inte gröna gubbars tefat på jakt efter en parkeringsplats?

dante