UFON i världen

UFON i världen

Det finns en mängd olika myter kring UFON i världen. Historien bakom dem är lång då den sträcker sig flera årtionden tillbaka. Officiellt sett står UFO för ”Unidentified Flying Object” på engelska, varpå den svenska översättningen skulle var oidentifierat flygande objekt. Därför kan UFON faktiskt ha en mängd olika former och de behöver inte ens vara runda, vilket många människor tror. Denna artikel kommer därför kolla närmre på UFON i världen för att se vad de faktiskt är.

UFON då och nu

Ett UFO kan ha flera olika former och de behöver inte nödvändigtvis vara runda. Det finns flera vittnen som påstår sig ha sett UFON, varpå en del påstår att dem bara har sett lampor i luften som rör sig väldigt fort. Det finns också en del piloter som påstår sig ha sett UFON som är triangulärt formade. Runda UFON började inte bli populära förrän den påstådda kraschen i Roswell i USA, varpå vittnen påstod sig se en farkost som var rund. Detta har därefter förskönats i både litteraturen, serietidningar och filmer, varpå UFON ansågs vara runda. Många tror numera därför att UFON inte har några andra former.

UFON och populärkulturen

Genom att flera olika filmer och serier handlar om UFON och rymdvarelser har det blivit populärt att klä ut sig till en alien. En del företag anordnar till och med företagsfester där de anställda ska klä ut sig till någon typ av rymdvarelse. Innan en fest anordnas för sina medarbetare på företaget kan det dock vara bra att kolla över företagets finanser, detta då det kan bli dyrt med en fest. Som tur är finns fakturino.se som kan hjälpa till med både företagslån, factoring och företagsleasing.

Finns UFON på riktigt?

En av de allra största existentiella frågorna som människor och forskare ställer sig är om vi är ensamma i världen, eller om det finns fler intelligenta varelser. På grund av att det finns så pass många filmer och fotografier på UFON har flera konspirationsteorier blivit populära. Exempelvis tror många att USA har aliens och UFON på den hemliga militärbasen vid namn Area 51. Utöver detta tror många också att regeringen i USA har använt sig av teknologi som utomjordingar har delat med sig av.

dante