Var finns UFO:n?

Var finns UFO:n?

Vilka länder i världen verkar ha fler observationer av UFO:n än andra och vad skulle kunna vara orsaker och anledningar till detta? På vissa delar av världen verkar det närmast regna UFO:n titt som tätt – i andra delar av världen verkar det sällan eller aldrig förekomma några UFO observationer. Vad kan detta bero på? Är det kulturellt betingat och kopplat till vilken kulturell tillhörighet åskådarna av UFO:n faktiskt ingår i och anser sig vara en del av? Mycket tyder på detta.

USA verkar ha flest UFO observationer i hela världen. Man ser det man vill se. Och i USA ser man UFO:n till varje pris. Hur skall man annars kunna försvara att försvarskvarteret i Pentagon haft dolda budgetar för att undersöka olika typer av UFO observationer. Oavsett vilka politiska incitament som rättfärdigar en kostnad – om det gäller landets säkerhet eller för att man är nyfiken på huruvida det finns UFO:n och utomjordiskt liv som besöker vår planet behövs det pengar för att driva utredningar, observationer och kartläggningar över UFO och dess framtid. När pentagon släpper sekretessen gör det förstås det av en eller flera anledningar. I grunder för att öka eller rättfärdiga beslut om ekonomiska resurser inom USA:s militära försvarsbudget. Allt som släpps officiellt av högkvarteret Pentagon som inte är en läcka är noga utvalt för att fylla ett syfte. I de flesta fallen för att uppmärksamma allmänheten om nyttan och behovet av exempelvis flygvapnets observationer i nationellt luftrum. En uppmärksammad filmsekvens släpptes 2017. Gjord av amerikanska stridspiloter i vad man kallar deras möte med UFO:n. Säkerhetshögkvarteret Pentagon har släppt flera liknande filmer och man offentliggör mer och mer av denna typ av material. Vad som anses vara intressant enligt Clas Svahn, reporter på Dagens Nyheter, är att Pentagon tidigare både förnekat och sagt att man inte haft eller har några intressen av att observera eller undersöka UFO:n och dess existens. I nuläget verkar Pentagon närmast dementera tidigare uppgifter om att vilja hemlighålla eller inte öppet visa arbetet med att observera, undersöka och kartlägga var UFO:n verkar finnas. Svenskt flygförsvar har en del rapporter om liknade fenomen av UFO:n och här menar Clas Svahn att det finns gemensamma beröringspunkter och för den svensks säkerheten är det viktigt att ta UFO observationerna på allvar.

dante