UFO:n – När, Var och Hur

UFO:n – När, Var och Hur

Någonting, flygande, något spännande och nervkittlande – är det ett uppkastat chokladägg innehållande en gul kapsel med plastbitar – för att sätta ihop efter enkel ritning – nej! Det är ett UFO! Första kontakten med intelligent liv från universum lockar fantasin och skulle ge oss människor en känsla av att inte vara helt ensamma, utlämnade och isolerade i detta oändliga universum vi kallar hem. Önskan och viljan till att tro på UFO:n kan säkert förklaras med våra förhoppningar om att det finns liv någon annanstans därute. Det är även förtröstande och hoppfullt för oss som människor om dessa rymdvarelser också vill oss väl. Ett antagande vi mer än gärna vill ta för givet – att rymdvarelser i UFO:n vill människan väl? Allt annat intelligent liv bör ha goda intentioner gentemot den mänskliga rasen?

När var det egentligen första gången människan såg ett UFO? Kan det ha skett tidigare än vad vi idag vet? Definitionen av UFO:n på svenska blir ”oidentifierade flygande objekt” och sådana lär människan kunna ha uppfattat redan på stenåldern. Stod människan och fick instruktioner av rymdvarelser när de mäktiga pyramiderna byggdes? Konspirationer och fantasier om UFO:n och utomjordiska besök från andra planeter finns det gott om. En person som driver tesen om besök av UFO:n och intelligent liv som hjälpt mänskligheten vid ett flertal tillfällen under histoorien. Är den populära vetenskapsmannen Erich von Däniken. Han har sålt 63 miljoner böcker världen över endast genom att driva olika teser om att jorden fått besök av rymdvarelser och UFO:n flera gånger under mänsklighetens historia. Därtill har rymdvarelserna gett mänskligheten nya kunskaper vid varje besökstillfälle. Enligt Erich von Däniken finns arkeologiska bevis som säkerställer hans teser – pyramiderna anser han vara byggda av utomjordiska varelser. Forskarvärlden inom arkeologin är mycket skeptisk till Erich von Däniken och dennes oseriösa forskning inom området arkeologi, UFO:n och rymdvarelser. Seriöst eller inte. Erich von Däniken lever gott på myten om UFO:n och rymdvarelser – alldeles oavsett sanningshalten i teserna eller den totala avsaknaden av källkritik.

UFO jakten fortsätter

Först som tar ett UFO vinner! Jakten på UFO:n och sökandet efter utomjordiska farkoster kostar en hel del pengar. USA är det land där man tagit detta med UFO på största allvar och gjort till en nationell militär säkerhetsfråga. Försvarshögkvarteret Pentagon skall ha haft två olika UFO-program varvid det första redan drogs igång mellan åren 1947- till 1969. Amerikansk militär skall ha undersökt över 12 000 olika UFO-iaktattagelser. I princip alla visade sig vara förklarliga fenomen.

Det senaste UFO-programmet lett av högkvarteret i Pentagon skall ha inletts 2007 och avslutats 2012. Fem års utredningsarbete av observationer till en prislapp av 187 miljoner kronor. Dessa 187 miljoner skall Pentagon ha gömt i den offentliga budgeten – inget allmänheten visste något om. USA:s desperata sökande av UFO:n och hemliga operationer för att undersöka, hitta och förklara ”oidentifierbara flygande föremål” i luftrummet resulterade i noll och ingenting – vad det gäller vetenskapliga bevis för besök av rymdfarkoster.

dante