Radiosignaler från yttre rymden

Radiosignaler från yttre rymden

Frågan om UFON och liv på andra planeter fortsätter att både fascinera och skrämma en hel del människor. Trots detta visar marknadsundersökningar att de flesta svenskar skulle vilja veta om vi är ensamma i universum eller inte samt om UFON har besökt jorden eller försökt att ta kontakt på något annat sätt.

Mystiska signaler

Med jämna mellanrum kommer rapporter om upptäckter, fynd och uppfinningar från rymdforskare världen över. Den senaste nyheten handlade om ett antal upprepade radioblixtar från en avlägsen galax miljarder ljusår från vår egen planet. Det dröjde inte länge innan både allmänhet och forskare började spekulera kring orsakerna till det ovanliga fenomenet. Man håller fortfarande på att undersöka och analysera aktivitetens ursprung. CHIME-teleskopet i Kanada upptäckte 13 snabba radioblixtar kallade FRB, fast radio bursts. Samtidigt hördes en mycket ovanlig och repetitiv signal från samma område. Dessa korta blixtpulser sänder ut extremt kraftfulla radiovågor som sköljer genom universum med en kraft som kan jämföras med solens ackumulerade energi under ett helt år.

Teorier

Det finns en hel del teorier kring vad det kan vara som orsakar dessa vågor och signaler. Den vanligaste teorin från forskarna kretsar kring att det handlar om stjärnor som har exploderat och vars kraftfulla magnetfält har smält samman på något sätt – men eftersom källan till utbrotten verkar finnas kvar och generera nya blixtar har man gått vidare till att undersöka andra möjligheter. En del forskare tror att det handlar om ett svart hål som slukar allt i sin omgivning och att detta i sin tur ger upphov till det pulserande ljuset. Andra ser det som vetenskapligt möjligt att en tidig neutronstjärna på något sätt befinner sig i omloppsbana kring ett svart hål. Det kan naturligtvis också röra sig om ett helt okänt och nytt kosmiskt objekt.

Det finns även en del mer osannolika teorier att det skulle röra sig om någon form av UFO-liknande rymdskepp som använder lasrar för att uppnå ljusets hastighet. Tanken om avlägsna och intellektuellt överlägsna civilisationer är svindlande. Det specifika fenomenet kallas FRB 121102 och forskarna arbetar för fullt med att försöka lösa gåtan kring vad universum försöker berätta för oss.

Avståndet motverkar avsikten

Att det skulle handla om en medveten kontakt eller signal skickad specifikt till vår galax och närmare bestämt till vår planet omöjliggörs av det enorma avståndet. Det som ligger bakom dessa radiosignaler från yttre rymden hände för flera miljarder år sedan och sedan dess har de färdats från den lilla dvärggalaxen där de uppstod, hit till oss. Vår egen civilisation fanns inte när dessa händelser utspelade sig, men tankarna om att en avlägsen intelligent livsform skulle kunna existera ökar sannolikheten för besök från yttre rymden. Om besökarna har sänt ut en sökarsignal har de hittat en annan civilisation. Vi kanske är föremål för en liknande studie själva?

dante