Finns det liv – Finns det UFO:n!

Finns det liv – Finns det UFO:n!

Det regnar varken tefat, paranormala aktiviteter eller UFO-observationer i Sverige. Inte i jämförelse med exempelvis USA. Till viss del har detta säkerligen att göra med den svenska allmänhetens mer skeptiska inställning till liv i universum, UFO:n och rymdvarelser. I USA finns det undersökningar som visar att 50% av genomsnittsamerikanen tror på UFO:n och att det finns liv på andra planeter. Vad en sådan statistisk undersökning skulle kunna ge för svar i Sverige vet ingen. Personligen tror jag siffran i Sverige skulle vara avsevärt mycket lägre. En del vetenskapliga rön påvisar mer än någonsin att liv i universum förutom människan skall ses som mycket sannolikt. En viktig poäng med rymdforskningen idag är att den ”beboeliga zonen” där liv skulle kunna förekomma blir allt större. Detta beror förstås på definitionen och vad man beräknar in i den ”beboeliga zonen” och det är specifikt detta forskare har börjat ta hänsyn till. Brittiska rymdforskare har kommit fram till att den tidigare ”beboeliga zonen” kan sägas ha blivit tre gånger större än tidigare. I USA har NASA i dagsläget funnit inte mindre än 7 stycken tänkbara beboeliga planeter och vi har endast sett starten på det nya året 2018!

dante