Sekter kopplade till UFO-teorier

Sekter kopplade till UFO-teorier

Världen innehåller både myter, sekter och UFO-teorier – allt i en sakralt salig sammanblandning. En del av dessa sekter är direkt kopplade till ideologier, angående UFON:n och rymdvarelsers existens. De två mer välkända sekterna kopplade till UFO-teorier kommer att presenteras i denna artikel.

1. På första plats hittar vi en en man vid namn Claude Vorilhon f.1946 i Frankrike. I sekten går han under namnet Raël – ledare för Raëliska rörelsen. Sekten lär ut att vår planet skapades av vetenskapsmän och konstnärer – hemmahörande från en annan planet. År 1973 var Raël 27 år och fick för första gången utomjordisk kontakt med den vetenskapliga civilisationen som skapat jorden och människan. I korthet är budskapet Raël fick från kontakten med utomjordingarna att de genetiskt har skapat jorden och människan. Därtill att både deras utseende och farkoster under mänsklighetens historia här på jorden missuppfattats. Människan har enligt budskapet trott att utomjordingarna varit gudar, änglar eller andra religiösa fenomen – i själva verket är de vetenskapsmän enligt sektledaren. Inom sekten finns även en stark kvinnlig ledarinna vid namn Birgitte Bosselier. Hon leder ett företag vid namn Clonaid. Här drivs forskningsförsök till att klona den första människan. Företaget påstod sig ha klonat den första kvinnan redan år 2011 och detta är något forskarvärlden starkt misstror. Birgitte Bosselier uttalar en önskan om att låta få presentera sektens bevis för att detta har skett. Och uppmanar att oberoende läkare skall utreda och få granska bevisen på att företaget Clonaid lyckats framställa den första människan. Sektmedlemmarna i synnerhet de kvinnliga medlemmarna uppmanas att ha sex – i alla sorters konstellationer. Närmare en klon än genom traditionellt samlag och barnafödande har inte sekten inte uppnått – ännu.

2. Andra plats får intas av sekten ”Heavens Gate” i USA. Sektrörelsen startades av paret Marshall Applewhite och Bonnie Nettles. Paret ansågs sig vara utvalda – direkt nedstigna från det himmelska kungariket. Deras uppgift här på jorden var att ge människorna här på jorden chansen att få följa med när rymdskeppet kom hit igen. Orsaken till rymdskeppets återkost var för att plocka upp sektmedlemmarna och paret Marshall Applewhite och Bonnie Nettles till det himmelska kungariket som utlovats dem. Hela sekten fick ett slut. Året 1997 begick samtliga 39 medlemmar kollektivt självmord. Detta skedde på sektens gård i San Diego, Kalifornien. Självmordet begicks genom att dricka stora mängder sprit tillsammans en överdosering av mycket starka sömnmedel. Främsta anledningen till det kollektiva självmordsbeslutet antas ha varit att rymdskeppet som skulle föra sektmedlemmarna till Havens Gate förmodades komma samtidigt som Hale-bopp kometen som passerade planeten jorden vid samma tidpunkt. Sekter oavsett om de är kopplade till UFO-teorier eller inte är något man skall undvika. Var intresserad men inte fanatisk och tro inte på gröna gubbar – mer än de som visas när man skall passera övergångsstället!

dante